Thông tin liên hệ
Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Sở Tư pháp.
Địa chỉ: Số 302 - Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3812.340
Email: PhongXDKTVBQPPL2016@gmail.com
Thống kê chung
Tổng số ý kiến:     0
      ĐỒNG Ý         KHÔNG ĐỒNG Ý
0 0


Góp ý(Thời gian từ 01/8/2017 đến 31/8/2017)